Публикации

Отвъддунавска България. Част 1: Аспарух

Отвъддунавска България. Пролог

Археология и история

България търси вампир

Българското (?) съкровище от Надсентмиклош