Публикации

Отвъддунавска България. Част 2б: Крум и Карл Велики

Отвъддунавска България. Част 2а: Крум. Раждането на идеята